Image is not available
Image is not available

Prometaal: De Wrakkenkampioen!


Wie zoiets over zichzelf beweert, heeft nogal wat waar te maken. We beschouwen de handel in en het vervoer van shredderklare autowrakken dan ook als een specialisme. Wij hebben de knowhow, de middelen en zeer ervaren chauffeurs voor het verladen en vervoeren van wrakken van de autodemontage- naar de shredderbedrijven. Daar worden de wrakken tot grondstof voor de staalfabriek verwerkt. Met drie speciaal voor dit vervoer ontwikkelde trucks vervoert Prometaal dagelijks meer dan 100 wrakken. We kopen en vervoeren zelf wrakken en voeren transporten van wrakken uit voor derden. De Wrakkenkampioen heeft diverse toonaangevende autodemontagebedrijven als klant: wij voeren hun shredderklare wrakken af. Een strakke planning en wekelijkse afwikkeling garanderen onze klanten een overzichtelijke afvoer – tegen zeer goede prijzen. Prometaal is een door ARN erkend tussenhandelaar. Prometaal koopt ook graag uw motorblokken, kabelbomen, overige metalen en katalysators.