• Het laden en vervoeren van wrakken gaat altijd door. Ook in de regen.